Ο Ειδικός Υποστήριξης Επιφανείας Δυτών Δημόσιας Ασφάλειας έχει ζωτικό ρόλο στη λειτουργία της ομάδας Δυτών Δημόσιας Ασφάλειας. Από αυτόν εξαρτούνται σε μεγάλο βαθμό η ασφάλεια των δυτών, η αποτελεσματικότητα της ομάδας και η επιτυχία της επιχείρησης. Έχοντας αυτά κατά νου, είναι σημαντικό το προσωπικό υποστήριξης επιφανείας των Δυτών Δημόσιας Ασφάλειας να έχει ένα γερό γνωστικό υπόβαθρο στη κατάδυση Δημόσιας Ασφάλειας.

Αυτή η ειδικότητα έχει σχεδιαστεί να διδάσκεται σε συνδυασμό με την ειδικότητα Δύτη Δημόσιας Ασφάλειας ή ξεχωριστά αν χρειαστεί.

Οι ενότητες της περιλαμβάνουν:
  • Σχεδιασμό κατάδυσης έρευνας και ανέλκυσης, οργάνωση, διαδικασίες, τεχνικές αντιμετώπισης πιθανών προβλημάτων
  • Συνέντευξη μαρτύρων
  • Τεκμηρίωση της επιχείρησης
  • Ασφάλεια όλων των μελών της ομάδας

Για να εγγραφείς θα πρέπει να είσαι 18 ετών και άνω, με πιστοποίηση EFR σε ισχύ ή ανάλογη πιστοποίηση πρώτων βοηθειών. Δύτες και μη-δύτες μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή την εκπαίδευση.

Design 13bit © 2022. All Rights Reserved.