Η Emergency First Response (EFR) είναι ένας από τους πιο γρήγορα αναπτυσσόμενους οργανισμούς καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (CPR), χρήσης απινιδωτή (AED) και πρώτων βοηθειών, διεθνώς.  Με πάνω από 56.000 εκπαιδευτές σε όλο τον κόσμο, η EFR έχει 48 χρόνια εμπειρίας στην ανάπτυξη και τη προσφορά εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υλικών.

Τα προγράμματα της EFR έχουν καθολική αποδοχή διεθνώς. Κάθε μέρα, σε πάνω από 175 χώρες, εκπαιδευτές της EFR προετοιμάζουν πολίτες να ανταποκριθούν σε περιστατικά όπου οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης είναι μακριά ή μη διαθέσιμες.

Τα προγράμματα της EFR ακολουθούν πρακτικές και πρωτόκολλα αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών που έχουν αναπτυχθεί από τα μέλη της Διεθνούς Επιτροπής Αναζωογόνησης (ILCOR)

Με σκοπό την εκπαίδευση του διασώστη, η εκπαιδευτική προσέγγιση της EFR χτίζει την αυτοπεποίθηση των διασωστών και αυξάνει τη θέληση τους να επέμβουν σε μια έκτακτη ανάγκη, με το να τους μάθει τις απαιτούμενες δεξιότητες, σε ένα μαθησιακό περιβάλλον χωρίς στρες. Οι συμμετέχοντες επίσης εξασκούνται όσο τους χρειάζεται για να τελειοποιήσουν και να συγκρατήσουν αυτές τις δεξιότητες.

Design 13bit © 2024. All Rights Reserved.