Ειδικός Δύτης Διασώστης Ι – Επιχειρησιακή Εκπαίδευση Δυτών Δημόσιας Ασφάλειας
Το DR-I είναι το διεθνές φημισμένο τριήμερο πρόγραμμα εκπαίδευσης, 24 ωρών, για πιστοποιημένους δύτες και προσωπικό υποστήριξης επιφανείας. Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος σου παρέχει της βασικές απαραίτητες μεθόδους και δεξιότητες για να επιχειρήσεις με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα ως Δύτης Δημόσιας Ασφάλειας στο πεδίο. Από την αρχική εκτίμηση πεδίου έως την τελική απενημέρωση συμβάντος αυτό το πρόγραμμα καλύπτει τα πάντα. Δύτες και προσωπικό επιφανείας μαθαίνουν να εφαρμόζουν τις τελευταίες τεχνικές υποβρύχιας διάσωσης και ανέλκυσης ώστε να προετοιμαστούν να επέμβουν αποτελεσματικά και με ασφάλεια σε περιστατικά στο υδάτινο περιβάλλον. Το πρόγραμμα λαμβάνει χώρα στη τάξη και στο νερό, ώστε να επιτρέψει στους εκπαιδευόμενους να εξοικειωθούν με τις απαραίτητες τεχνικές, πριν τα σενάρια στο πεδίο. Η επιτυχής ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος μετριέται με την συμμετοχή στη τάξη, σε δύο καταδύσεις και το με τελικό γραπτό τεστ.

Πρέπει να είσαι τουλάχιστον 18 ετών και μέλος σώματος ασφαλείας ή διασωστικής ομάδας. Οι δύτες πρέπει να παρουσιάσουν πιστοποίηση αυτοδύτη, δύτη ολοπρόσωπης μάσκας και στεγανής στολής. Προσωπικό υποστήριξης επιφανείας δε χρειάζεται να προσκομίσουν πιστοποιήσεις δυτών.

Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί για προσωπικό το οποίο είναι σε καλή φυσική κατάσταση. Προτείνεται οι συμμετέχοντες να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία το τεστ υδροβιότητας της Διεθνούς Ένωσης Ειδικών Δυτών Διασωστών (IADRS Watermanship Test) ή να έχουν εξεταστεί με επιτυχία για ένα επίπεδο φυσική κατάστασης 13 MET. Συμμετέχοντες που δεν έχουν αυτή τη φυσική κατάσταση θα πρέπει να συμβουλευτούν τον ιατρό τους πριν την εκπαίδευση στο νερό. Συμμετέχοντες με χαμηλό επίπεδο φυσικής κατάστασης μπορούν να ακολουθήσουν το πρόγραμμα ως προσωπικό υποστήριξης επιφανείας μετά την έγκριση του εκπαιδευτή.

Απόφοιτοι αυτού του τεχνικού επιπέδου καλύπτουν τις εργασιακές προϋποθέσεις των προτύπων NFPA 1006 και 1670.

Έχουν επιδείξει γνώση, δεξιότητες και ικανότητες Κατάδυσης Δημόσιας Ασφάλειας στα παρακάτω:

  • Επιλογή, εξοπλισμό και εκπαίδευση ομάδων δυτών
  • Εκτίμηση πεδίου
  • Σχέσεις με ΜΜΕ, οικογένεια και άλλες υπηρεσίες
  • Μέθοδοι έρευνας
  • Ανάσυρση θύματος και ανέλκυση στοιχείων εγκληματικής έρευνας
  • Ατυχήματα με οχήματα στο νερό
  • Τεκμηρίωση σκηνής ατυχήματος
  • Εισαγωγή σε ειδικό εξοπλισμό
  • Ασκήσεις και σενάρια πεδίου

Το πρόγραμμα Dive Rescue I Specialist είναι η επιλογή μελών σωμάτων ασφαλείας στην Ελλάδα.

Design 13bit © 2024. All Rights Reserved.